Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

PowerPoint-presentasjon: språksosiologi
PowerPoint-presentasjon: målføre
Arbeidsoppgaver: målføre og språksosiologi
Ordgåte: målføre A
Ordgåte: målføre B
Ordgåte: målføre C
Gjettelek med målføreprøver 1
Gjettelek med målføreprøver 2
Gjettelek med målføreprøver 3
Gjettelek med målføreprøver 4
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
             Blir gammelnorsk "hv" utenom i sørøst (stort sett)
           Personlig pronomen 1. person flertall i Gudbrandsdalen
   Dialekt
             Personlig pronomen 1. person flertall i Arendal
               Ubestemt flertall av svakt hunkjønn ("viser") i Hallingdal
         Himmelretning med palatalisering
               Bestemt entall av sterkt hunkjønn ("sola") i Indre Sogn
     Kalles infinitv i jamvektsmål
   Bortfall av endingsvokal
10   Dal kjent for sin gammeldagse dialekt
  11   F.eks. ulike infinitivsendinger i samme område
        12   By med a-ending i bestemt flertall hankjønn ("gutta")
13   Del av Vestlandet med "tjukk l" og jamvekt
14   Del av Vestlandet med "tynn l" og e-infinitiv
            15   Vanlig personlig pronomen 1. person flertall i fjelldalene
              16   Personlig pronomen 1. person entall i Romsdalen bl.a.
            17   Blir bokstavkombinasjonen "ll" i sørvest
  18   Målføre
              19   Vanlig personlig pronomen 1. person entall i fjelldalene
  20   Tonelag i Trøndelag