Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

PowerPoint-presentasjon: språksosiologi
PowerPoint-presentasjon: målføre
Arbeidsoppgaver: målføre og språksosiologi
Ordgåte: målføre A
Ordgåte: målføre B
Ordgåte: målføre C
Gjettelek med målføreprøver 1
Gjettelek med målføreprøver 2
Gjettelek med målføreprøver 3
Gjettelek med målføreprøver 4
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
                           "Bløt" konsonant
                     Nektingsadverb i Mjøs-distriktet
                           Infinitivsending fra Indre Sogn og sørover
               Tonelag i østnorske dialekter
                           Preteritumsending i a-verb i Mjøsdistriktet
     Vestlandsby med "tjukk l" og trøndermål
                   Fylke med "tynn l" og e-infinitiv eller innflyttermål
 Når tannlyder uttales med tunga mot ganen
           Distrikt: personlig pronomen 1. person entall: "i"
          10   Landsdel med jamvekt og "tjukk l" (stort sett)
        11   Landsdel uten jamvekt og "tjukk l" (stort sett)
                          12   Infinitvsending i sørlandske dialekter
            13   Fylke med svært mye apokope
                        14   Personlig pronomen 1. person entall i Bergen