Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Humanismen, barokken, opplysningstida
Romantikken, det nasjonale gjennombruddet
Den poetiske realismen
Realismen, naturalismen, nyromantikken 1
Realismen, naturalismen, nyromantikken 2
Nyrealismen og kulturkampen 1905-1945 1
Nyrealismen og kulturkampen 1905-1945 2
Etterkrigstida 1
Etterkrigstida 2
Etterkrigstida 3
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Nyrealismen
Kulturkampen
1905-1945 - 1 -

Plasser alle forfattere og verk etter år før du sjekker! Du får bare vite antall rette svar.
Forfattere :
Verk :

 
   
 
1907
1911
1915
1923
1925
1927
1929
1931
1935
1940