Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Arbeidsoppgaver: norrønt og folkediktning
Arbeidsoppgaver: 1500 - 1800
Arbeidsoppgaver: 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: 1900 -
Ordgåte: norrønt og folkediktning
Ordgåte: 1500 - 1800
Ordgåte: 1800 - 1870
Ordgåte: 1870 - 1900
Ordgåte: 1900 - 1945
Ordgåte: 1945 -
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
               Hovedperson i historisk trilogi
                 Nobelprisvinner i litteratur
               Far til hovedperson i trilogi
                         Antall døde i Christiansen-roman
                 Skrev historiske romaner på nynorsk
             Hovedperson i Duun-trilogi
         Preget særlig 30-åra
               Nynorsk lyriker
               Duuns siste roman, del av tittel
          10   Kafka-roman - om rettssak?
                    11   Radikal romanforfatter
                12   Radikal forfatter, lyriker, fornavn
        13   Litterær retning tidlig på 1900-tallet
  14   Ble denne retningen også kalt
                15   Kristen, konservativ forfatter, fornavn