Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Arbeidsoppgaver: norrønt og folkediktning
Arbeidsoppgaver: 1500 - 1800
Arbeidsoppgaver: 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: 1900 -
Ordgåte: norrønt og folkediktning
Ordgåte: 1500 - 1800
Ordgåte: 1800 - 1870
Ordgåte: 1870 - 1900
Ordgåte: 1900 - 1945
Ordgåte: 1945 -
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
           Dramahelt av Bjørnson fra 1898
         Banebrytende drama fra 1875
             To drama med (nesten) lik tittel
               Dansk litteraturhistoriker
         Naturalistisk preget Lie-roman
             Banebrytende drama fra 1875
           Nora Helmers hjem
   Ibsen-drama om fiendtlige brødre
 Garborg-roman om bondegutt
        10   Formet mennesket (jf. naturalismen)
            11   Ibsens bosted i mye av 70- og 80-åra
                  12   Prosasamlinger av Lie i 90-åra
                    13   "Julefortelling" av Kielland
      14   Litterær retning i 90-åra
                  15   Slo igjennom i 90-åra, mellomnavn