Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Arbeidsoppgaver: norrønt og folkediktning
Arbeidsoppgaver: 1500 - 1800
Arbeidsoppgaver: 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: 1900 -
Ordgåte: norrønt og folkediktning
Ordgåte: 1500 - 1800
Ordgåte: 1800 - 1870
Ordgåte: 1870 - 1900
Ordgåte: 1900 - 1945
Ordgåte: 1945 -
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
               I kulturell "union" med Danmark
     Samler av eventyr og sagn
   Dikt av Wergeland, fylt av lengsler
               Danskvennlig lyriker, fornavn
                 Kvinnelig folkevisesamler, fornavn
       "Landets minste kapellani"?
               Bondesønn og språkrevolusjonær
         Utgav folkevisesamling og salmebok
       La vekt på følelser og fantasi
        10   Skrev Ferdaminni, mellomnavn
                  11   Eventyrsamler og lyriker
    12   Banebrytende roman, del av tittel
            13   Bjørnsons hjembygd i Romsdalen
    14   Dikt (om en helt) av Ibsen
                15   Skrev også nynorske dikt, fornavn
    16   By der Ibsen var teatersjef
17   Historisk drama av Ibsen