Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Arbeidsoppgaver: norrønt og folkediktning
Arbeidsoppgaver: 1500 - 1800
Arbeidsoppgaver: 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: 1900 -
Ordgåte: norrønt og folkediktning
Ordgåte: 1500 - 1800
Ordgåte: 1800 - 1870
Ordgåte: 1870 - 1900
Ordgåte: 1900 - 1945
Ordgåte: 1945 -
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
       Satte mennesket i sentrum
       Far til salmedikter (barokken)
   Kunstretning på 1700-tallet
             Skrev gjerne Petter Dass
         Barokkens politiske system
         Protestantisk vekkelse
     Gjenfødelse av antikken
 Typisk for barokken
             Wessel-dikt: del av tittel
          10   Sprenglærd latinstudent
  11   Den største dramatikeren?
        12   Parodi: del av tittel
        13   Essays, moralske tanker o.l.
        14   Fylke med musikkinstrument
            15   Diktet på dialekt, fornavn