Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Arbeidsoppgaver: norrønt og folkediktning
Arbeidsoppgaver: 1500 - 1800
Arbeidsoppgaver: 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: 1900 -
Ordgåte: norrønt og folkediktning
Ordgåte: 1500 - 1800
Ordgåte: 1800 - 1870
Ordgåte: 1870 - 1900
Ordgåte: 1900 - 1945
Ordgåte: 1945 -
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
   Norrøn strofeform (8 linjer)
                   Hovedgud ("den høye")
         Norrøn strofeform (6 linjer)
     Folkevisetype (store personer)
                   Oldemor
             Et gudedikt
               Nordisk sentrum for skrivekunst
                 Dikter, hoffpoet og krigsreporter
           Anonyme dikt
              10   Historiker og kunstner, fornavn
11   Bokstavrim
                12   Skal et eventyr ha
    13   Sagatid på Island
            14   Virkemiddel i folkeviser
    15   Folkevisetype (høviske personer?)
                  16   Kjent islendingesaga
            17   Ikke tid- og stedfestet sjanger