Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk

Arbeidsoppgaver: norrønt og folkediktning
Arbeidsoppgaver: 1500 - 1800
Arbeidsoppgaver: 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: 1900 -
Ordgåte: norrønt og folkediktning
Ordgåte: 1500 - 1800
Ordgåte: 1800 - 1870
Ordgåte: 1870 - 1900
Ordgåte: 1900 - 1945
Ordgåte: 1945 -
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker
Petter Dass Ludvig Holberg J. S. Welhaven Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsen
Sigrid Undset Rolf Jacobsen Agnar Mykle Tarjei Vesaas Jan Erik Vold