Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Studieteknikk og presentasjoner (ordgåte)
Muntlig språk, fremmedord m.m. (bondesjakk)
Medier og kommunikasjon (gjettelek)
Myter og folkediktning (ordgåte)
Noveller og lyrikk (ordgåte)
Drama og film (ordgåte)
Virkemidler (gjettelek)
Grammatikk og rettskriving (bondesjakk)
Norske forfattere (bondesjakk)
Skandinavisk krimlitteratur (gjettelek)
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
         Når konkrete ting får menneskelige egenskaper
             Synsvinkel hos forfatteren
                   Gammelt gresk strengeinstrument
               Sjanger som utnytter musikalske virkemidler
       Når forfatteren vet det meste om personene
                   Lyrisk verk
             Vanlig rim
           Kalles en person som forandrer seg
     Når leseren hopper rett inn i handlingen
    10   Handlingen fortelles i den rekkefølgen det skjedde
                  11   Hovedtanken i et litterært verk
            12   En prosasjanger der fortelleren ikke vil bli trodd
            13   Direkte tale i novelle