Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Studieteknikk og presentasjoner (ordgåte)
Muntlig språk, fremmedord m.m. (bondesjakk)
Medier og kommunikasjon (gjettelek)
Myter og folkediktning (ordgåte)
Noveller og lyrikk (ordgåte)
Drama og film (ordgåte)
Virkemidler i skjønnlitteratur (gjettelek)
Grammatikk og rettskriving (bondesjakk)
Norske forfattere (bondesjakk)
Skandinavisk krimlitteratur (gjettelek)
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
     Ballade
               Kvinne som samlet folkediktning, fornavn
       Mann som samlet folkediktning, etternavn
 Handling i den rekkefølgen det skildres
             Første kvinne i norrøn mytologi
               Fortelling der fortelleren vil bli trodd
               Sleip, norrøn gud
   Mann som samlet folkediktning, etternavn
             Brødre som samlet folkediktning
        10   Fortelling der fortelleren ikke vil bli trodd 
                11   Magisk tall