Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Studieteknikk og presentasjoner (ordgåte)
Muntlig språk, fremmedord m.m. (bondesjakk)
Medier og kommunikasjon (gjettelek)
Myter og folkediktning (ordgåte)
Noveller og lyrikk (ordgåte)
Drama og film (ordgåte)
Virkemidler (gjettelek)
Grammatikk og rettskriving (bondesjakk)
Norske forfattere (bondesjakk)
Skandinavisk krimlitteratur (gjettelek)
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Medier og
kommunikasjon
 

Velg et svar til hver av karakteristikkene før du sjekker! Du får bare vite antall rette svar.
Riktige svar :

 
   
 
En tekst som gir uttrykk for redaktørens syn:
Å skrive en personlig dagbok på nettet:
Et dokudrama tilpasses normalt dette mediet:
Året NRK startet sine første regulære sendinger:
En underholdende, egentlig muntlig, tekst:
Dette skal en annonse alltid være:
Den sjangeren der en konsonant oftest glemmes:
Faksjon er som moderne sjanger først og fremst:
En ganske lang og grundig dokumentert tekst:
Av disse har han størst ære for Internett-revolusjonen: