Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Studieteknikk og presentasjoner (ordgåte)
Muntlig språk, fremmedord m.m. (bondesjakk)
Medier og kommunikasjon (gjettelek)
Myter og folkediktning (ordgåte)
Noveller og lyrikk (ordgåte)
Drama og film (ordgåte)
Virkemidler (gjettelek)
Grammatikk og rettskriving (bondesjakk)
Norske forfattere (bondesjakk)
Skandinavisk krimlitteratur (gjettelek)
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

   - 1 -   
   - 2 -   
   - 3 -   
   - 4 -   
   - 5 -   
   - 6 -   
   - 7 -   
   - 8 -   
   - 9 -   
  - 10 -  
  - 11 -  
  - 12 -  
  - 13 -  
  - 14 -  
  - 15 -  
  - 16 -  
  - 17 -  
  - 18 -  
  - 19 -  
  - 20 -  
  - 21 -  
  - 22 -  
  - 23 -  
  - 24 -  
  - 25 -  
Velg farge:
Rosa
Fiolett
Blå
Cyan
Velg spørsmål under
(eller klikk på tallet t.v.):

 I hvilken norsk dal sier de 'i' i stedet for 'jeg', 'eg' e.l.?.
 Hva er 'jeg spiller' på latin?.
 Hva kan vi kalle en person som ønsker forandring og utvikling i samfunnet?
 Med hvilket språk blandes norsk når det kalles salsaspråk?
 I hvilket fylke har store deler av befolkningen bløte konsonanter i talemålet?
 Hvilket språk er ikke germansk?
 I hvilken by har talemålet to kjønn, slik at det heter f.eks. 'gutten' og 'jenten'?
 Med bl.a. hvilket språk blandes norsk når det kalles kebabspråk?
 Hva kalles en person som først og fremst er tilhenger av frihet for enkeltmennesket?
10   Hvilket språk er ikke indoeuropeisk?
11   Hvilket språk brakte inn nye ord i norsk omkring år 1000 med kristendommen?
12   Hva er 'jeg hører' på latin?
13   Hva er en 'bug'?
14   Fra hvilket språk ble norsk tilført mange ord for handel rundt 12-1400?
15   Hva er den beste betegnelsen på talemålsvarianter knyttet til fag og yrke?
16   Hva er 'jeg ser' på latin?
17   Hva betyr egentlig ordet 'buss'?
18   Hvilket språk er det minst utbredte i Sveits?
19   I hvilken by har talemålet 'mi' for pronomenet 'vi'?
20   Hva kan i praksis gjerne kalles ungdomsspråk?
21   Hva betyr den latinske forstavelsen 'inter'?
22   Hva kalles en person som vil bevare samfunnet slik det er, og som tilhører høyresida politisk?
23   Hvilket språk er germansk?
24   Hva betyr egentlig 'manus' på latin?
25   Hva kan også dialekt kalles?