Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Studieteknikk og presentasjoner (ordgåte)
Muntlig språk, fremmedord m.m. (bondesjakk)
Medier og kommunikasjon (gjettelek)
Myter og folkediktning (ordgåte)
Noveller og lyrikk (ordgåte)
Drama og film (ordgåte)
Virkemidler (gjettelek)
Grammatikk og rettskriving (bondesjakk)
Norske forfattere (bondesjakk)
Skandinavisk krimlitteratur (gjettelek)
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
               Viktig å være kritisk mot disse
           Når teksten er saklig og informativ
             Viktig å ta slike for å lære seg stoffet
         Når teksten er personlig
               Moderne brev
           Forlag f.eks. har dette i tillegg til læreboka
                 Tradisjonelt audiovisuelt hjelpemiddel
       Svært viktig for å huske det en lærer
             Inndeling av en tekst for å lette lesing
          10   Nøkkelord
        11   Ubehagelig å få når en presenterer noe
12   Det må foredragsholderen fange
        13   Stikkord