Norsk
Historie
IKS (idrett)
Naturfag
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

En egen fagside er et nyttig redskap når man jobber som lærer.

Her kommer jeg først og fremst til å legge ut lenker til nettsider som er aktuelle i forhold til undervisnings-temaer og læreplanmål. Etter hvert vil det kanskje også bli lagt ut egenprodusert fagstoff.

Spørsmål eller innspill? Send en e-post til Lotte Oddaker!

Naturfag, grunnkurs
Kjemi,
grunnkurs
Fysikk,
grunnkurs
Biologi,
grunnkurs
Studieretningsfag:
Biologi,
videregående
kurs I
Biologi,
23.09.03: VK II
på ekskursjon

Aschehoug
  - nettstedet til læreverket Naturfag 5

Høgskolen i Telemark
  - IKT i naturfag

Nettgymnaset
  - lenkesamling

NRK
  - Schrödingers katt
  - Ut i naturen

skole.no
  - lenkesamling

Teknologi i skolen
  - fra NITO

viten.no
  - undervisningsprogrammer i realfag