Studiespesialisering
Formgiving
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
TipPin
SeSam
OiMG

Kragerø-
modellen
1. klasse ST(AF)/ID
"Bli-kjent"-tur
Reportasje i
Utdanning
Intervju i
Skolefokus
Biologi-
ekskursjon
Friluftsliv
valgfag
Skoleutveksling/
Tyskland

Skoleåret 2003/04 ble det tatt opp ca. 80 elever til sammen på allmennfag og idrettsfag. Disse ble fordelt på tre klasser, alle med omtrent like mange elever fra hver studieretning. Klassene fikk ingen klassestyrer i tradisjonell form, men en felles koordinator for alle tre klasser, mens det i hver klasse var to lærere som skulle ha den personlige kontakten med hver sin halvdel av elevene. Dette var en forløper for kontaktlærerordningen, som ble innført skoleåret 2004/05. Modellen med allmenn- og idrettsfagelever i samme klasse har vært hovedregelen ved skolen vår fra 1999/2000.

Dette synes å forbedre klasse- og læringsmiljøet totalt sett, og i kunnskapsløftet vil skolen fortsette med elever fra studiespesialisering (med og uten formgiving) og idrettsfag sammen. Ved starten av førsteklasse er alle disse elevene på "bli-kjent"-tur, og onsdag 20. august 2003 gikk denne til Mølen, nærmere bestemt kyststien fra Helgeroa til Nevlunghavn i det sør-vestlige hjørnet av Vestfold fylke, ikke langt fra Stavern i Larvik kommune. Turen endte ved den kjente badestranda Oddane Sand, der mange benyttet anledningen til litt fotball på stranda eller en forfriskende dukkert før bussturen hjem.