Skoleruta
Aktivitetsplaner
Timeplaner
Boklister
Læreplaner

Dette er læreplaner etter Kunnskapsløftet:
Studiespesialisering :

Norsk
Matematikk - praktisk eller teoretisk
Naturfag
Engelsk
Fremmedspråk I og II
Kroppsøving
Geografi
Historie
Religion og etikk
Samfunnsfag

Dette er en oversikt over samtlige programfag der det til nå fins læreplaner på hjemmesida til Utdanningsdirektoratet, men skolen vil slett ikke være i stand til å tilby alle.

Realfag:
Matematikk for realfag
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk X
Biologi
Fysikk
Kjemi
Informasjonsteknologi
Teknologi og forskningslære
Geofag

Samfunnsfag og økonomi:
Politikk, individ og samfunn
- Samfunnsgeografi
- Sosiologi og sosialantropologi
Medie- og informasjonskunnskap
Historie og filosofi
Markedsføring og ledelse
Rettslære
Næringslivsøkonomi
Samfunnsøkonomi

Språkfag:
Engelsk
Fremmedspråk
Kommunikasjon og kultur
Antikkens språk og kultur

Idrettsfag:

Norsk
Matematikk - praktisk eller teoretisk
Naturfag
Engelsk
Fremmedspråk I og II

Geografi
Historie
Religion og etikk
Samfunnsfag

Utdanningsprogram for idrettsfag

Bygg- og anleggsteknikk:

Norsk
Matematikk - praktisk eller teoretisk
Naturfag
Engelsk
Kroppsøving


VG1 yrkesfag

Prosjekt til fordypning

VG2 byggteknikk

Prosjekt til fordypning

Teknikk og industriell produksjon:

Norsk
Matematikk - praktisk eller teoretisk
Naturfag
Engelsk
Kroppsøving

VG1 yrkesfag

Prosjekt til fordypning

VG2 industriteknologi

Prosjekt til fordypning

Helse- og sosialfag:

Norsk
Matematikk - praktisk eller teoretisk
Naturfag
Engelsk
Kroppsøving

VG1 yrkesfag

Prosjekt til fordypning

VG2 helsearbeiderfag

VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag

Prosjekt til fordypning