Tyskland/BeNeLux
Litauen
Polen
Praha
Frankrike
Belgia
Hellas
London
Skottland
Norden

I uke 14 (2003) var en gruppe fra Kragerø videregående skole for tredje gang på besøk i Pasvalys. Her er gruppa fotografet i hovedstaden Vilnius: Anne-Kristine Aas (lærer), Magnhild Wastøl (3HJ), Stine Johannesson (3AFa), Tanja Radosavljevic (3HJ), Janne Haugland (2HJ), Guro Hagen (3AFa) og Inger Aakre (3AFa).

Ikke langt fra Pasvalys, nær grensa mot Latvia i nord, ligger Korshøyden med over 100000 kors av forskjellige slag. Fra ca. 1400 har folk reist kors her til minne om sine døde pårørende, og etter hvert fikk høyden en viktig symbolsk betydning i kampen mot det russiske tsarveldet og det kommunistiske Sovjet, som prøvde å fjerne høyden.

Her er gruppa i samtale med ordføreren i Pasvalys. Også skolesjefen er til stede.

Lengst bak skimtes gruppa fra KVS på besøk i en vanlig skoletime i Pasvalys.

Elevene besøkte flere sosiale institusjoner. Magnhild og Tanja er her sammen med noen av beboerne ved et aldershjem

Lærer Ingeborg Goplen er her på besøk på et barnehjem.

Elevene fra Kragerø videregående skole fortoner seg unektelig temmelig små foran denne store statuen av Vilnius' grunnlegger!

Denne byporten fra det 16. århundre er den eneste som er intakt av opprinnelig ni porter i bymuren. I porten er det et kapell, som er et pilgrimssted for katolikker i hele Øst-Europa, pga. et stort Maria-ikon i gull.

...Og her er inntrykk fra HS-elevenes besøk våren 2001 og AF-elevenes besøk høsten 2001 .