Tyskland/BeNeLux
Litauen
Polen
Praha
Frankrike
Belgia
Hellas
London
Skottland
Norden

27. november til 2. desember 2001 var to lærere og fem elever fra tredjeklasse allmennfag på utveksling i Pasvalys i Litauen. De fem elevene bodde alle privat hos elever ved skolen i Pasvalys. Her sitter Einar Mesel og elevene klar til å delta på en konferanse. Også de norske deltakerne måtte holde innlegg på engelsk, som ble oversatt av en tolk. I bakgrunnen skimtes elever som var utkommandert for anledningen.

Foto: Anne-Kristine Aas

Inntrykkene fra turen var sterke og ikke alltid like lette å formidle. Et problem i Litauen, som også er svært iøynefallende når det gjelder skolen, er at det ikke er lett å kvitte seg med det autoritære systemet fra tida fram til 1991, da landet var en del av Sovjetunionen. Det var for eksempel lett å registrere at avstanden mellom lærer og elev fortsatt var mye større enn i Norge. Store deler av samfunnslivet har vært hemmet av det undertrykkende Sovjet-systemet, og noen form for kontakt med land utenfor Sovjet var svært uvanlig tidligere. Derfor legges det nå stor vekt på å bygge opp forbindelser med skandinaviske land med sine demokratiske tradisjoner.

Det var en helt ny opplevelse for vertsfamiliene å få besøk fra et annet land, og de norske elevene, som selv hadde erfaring med å bo privat i en tysk familie et halvår i forveien, ble tatt svært godt imot. Her er tre av dem fotografert på en tur til hovedstaden Vilnius, fra venstre Margrethe Kaasa, Tonje Sørdalen og Renate Brokeland Hansen.

Foto: Anne-Kristine Aas


De to andre elevene som var med på turen, var Malin Hjetland Gundrosen (til venstre) og Marica Ellefsen (til høyre). I bakgrunnen ser vi klokketårnet til katedralen i Vilnius. I den sammenheng kan det være på sin plass å minne om at befolkningen i Litauen i hovedsak er romersk-katolsk (over 80 %), i motsetning til for eksempel i Russland, hvor den ortodokse kirken dominerer.

Litauen har mer enn 3,7 millioner innbyggere, og nesten 600000 av disse bor i Vilnius. Litauisk er i likhet med latvisk et baltisk språk. Baltiske språk er en grein av det indoeuropeiske "språktreet", på samme måte som for eksempel germanske, italiske og slaviske språk. Det er blant annet en polsk og en russisk minoritet i landet i tillegg til et relativt stort jødisk innslag i befolkningen. Gjennomsnittlig levealder er i underkant av 70 år, og det er særlig den mannlige delen av befolkningen som trekker ned (mer enn 10 år lavere enn for kvinnene). BNP per innbygger er (ifølge offisiell statistikk fra 1995) 6,1 % av det vi har i Norge.

Foto: Anne-Kristine Aas

Nederst er det besøk hjemme hos en av kollegene ved skolen i Pasvalys. Fra venstre ser vi Neringa Plungaile, Ausra Damoiiene og Anne-Kristine Aas. Ausra, som ved denne anledningen er vert, og Neringa har selv vært på besøk ved Kragerø videregående skole. Lærerne i Litauen har en arbeidssituasjon som ingen i Norge ville misunne dem: nærmest iskalde klasserom og stor avstand til skoleledelsen. ...Og her er inntrykk fra HS-elevenes besøk våren 2001 og AF- og HS-elevenes besøk våren 2003.