IT-REGLEMENT FOR KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE

Datarommene skal normalt være låst når det ikke foregår undervisning der. Når det pågår undervisning i rommene, har andre elever ikke adgang. Ved gruppearbeid\prosjektarbeid kan ledige datarom benyttes, men det er faglærer for eleven som skal sørge for at det låses opp og låses igjen på datarommene, ikke spør andre ansatte om de kan låse opp for dere. Du kan også benytte datamaskiner ellers i skolebygget (biblioteket, grupperom) når disse er ledige.

Du vil få et eget område på en av skolens servere. Dette området er det bare du som har råderett over. Dette får du tilgang til gjennom et brukernavn og et passord etter at du skriftlig bekrefter at du har lest og akseptert dette reglementet.

Vær oppmerksom på at det området du får utdelt som ditt hjemmeområde vil kunne kontrolleres av personer med spesielle rettigheter over skolens datasystem (normalt bare av systemansvarlige og IKT-lærling). Dette vil bare skje for å avdekke brudd på datareglementet og i jakten på feil, eller forbygging av feil. Vær derfor nøye med hva du lagrer på ditt område. Husk du står ansvarlig for alt som finnes der selv om du har lånt bort brukernavnet ditt. Dersom du har grunn til å tro at andre kjenner ditt passord bør du bytte passord snarest.

I forbindelse med prøver og feilsøking vil det også være mulig med overvåking av skjermbildet ditt. Systemansvarlige vil kunne få ditt skjermbilde (kopi) opp på sin datamaskin.

Feil på datautstyr bør så fort som mulig meldes til systemansvarlig Arne-Fred Solbekk, intern tlf 229 eller IKT-lærling, intern tlf 214.

Opptre stille og rolig ved PC’en. Ikke forstyrr andre. Det er ikke tillatt med mat eller drikke på datarom eller ved datamaskiner. Etter arbeidet forlater du plassen i god orden for neste elev. Det gjelder også plassen rundt skriverne.

Faglig arbeid skal prioriteres ved bruk av datarom og utstyr. Husk at dette er en knapp ressurs som vi alle må dele på. Spill og Chatting er ikke tillatt. Ingen synes det er morsomt å be noen forlate en PC selv om de som sitter der bare ”leker”, så unngå å bruke maskinen til annet enn skolearbeid.

Du må ikke endre datamaskinens standardoppsett. Skolen ser på slike endringer som hærverk og vil kunne fremme krav om erstatning. Jfr. det alminnelige skolereglementet.

Rydd hjemmeområdet ditt. Ikke spar på filer du vet at du ikke har bruk for. Din lagerplass på nettverket (serveren) er begrenset.

Skriv ikke ut mer enn du trenger. Vent med utskrift til du er ferdig med arbeidet ditt.

Nettvett-regler:

Når du bruker E-post eller andre Internett-tjenester, må du være ekstra varsom og følge reglene som er satt opp nedenfor.

Dette er regler som gjelder framferd, oppførsel og kommunikasjon på nettet, men også regler som skal sikre mot brudd på norsk lovgivning.

Vær ærlig og høflig. Gjør ditt beste for at det skal bli en trivelig arbeidsplass ved datamaskinen.

Tenk over hva du skriver. En sleivete kommentar kan gjøre mye skade, og du kan ha et mye større publikum enn du tror. Nedsettende kommentarer om andre kan ha svært uheldige følger, ikke bare for den som utsettes, men også for den som kommer med kommentarene.

Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase. Du må gjerne fremme dine meninger, men du må samtidig akseptere at mange vil være uenige med deg.

Vis respekt for lovverket i de land du er i kontakt med. Ikke forsøk å bryte deg inn på noe datasystem. Det er straffbart i de fleste land. Ikke spre datavirus. Du kan bli holdt ansvarlig for store konsekvenser.

Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller dataprogrammer. Bilder, tekster, videoklipp eller dataprogrammer på nettet kan være belagt med kopirestriksjoner. Sjekk alltid om det finnes copyright på materiale du videresender eller benytter i egne arbeider. Er du i tvil, så spør der du henter det fra.

Vis respekt for andre brukere. Ikke slett andres data og programmer. Ikke legg beslag på alle ressursene på en datamaskin eller i et nettverk.

Ikke send noe som kan spre frykt. Unngå voldsskildringer, pornografi, rasisme og ærekrenkelser. Sprer du slikt risikerer du å begå lovbrudd som kan føre til tiltale og straff.

Meld fra om ulovligheter. Meld fra til en av lærerne, skolens ledelse eller systemansvarlig, hvis du kommer over klart ulovlige ting, enten det dreier seg om ulovlig materiale, brudd på copyright eller ”hacking”. Når alle viser ansvar vil datasystemet fungere best og være tilgjengelig for flest mulig i størst mulig tidsrom.

 

Klipp av og lever klassestyrer:
 
 
 

Jeg har lest og akseptert IT-reglementet ved Kragerø videregående skole:

 
 
Navn_________________________________ Klasse________ Dato______________