Idrett, kultur
og samfunn
Verdens
idrettshistorie
Norsk
idrettshistorie
Organisering
og finansiering
Olympiske
leker
Oppgaver og
konkurranser

Organisering og finansiering

At idretten er Norges største massebevegelse, er en påstand som mange vil si seg enig i, selv om noen nok vil være uenige. Det er iallfall ingen tvil om at Norges Idrettsforbund er landets største interesseorganisasjon. Det er bare å henvise til medlemsregisteret, som omfatter mer enn en tredel av alle som bor i dette landet.

At idretten også representerer et stort mangfold, er det ingen uenighet om. Det gjelder i form av ulike idrettsaktiviteter og prestasjonsnivåer. Ikke minst er det stor forskjell på den vesle eliten og den store bredden. I denne presentasjonen er det ikke minst viktig å understreke at NIF rommer både fotballklubber med inntekter - og utgifter - i millionklassen og en mengde små lag som får endene til å møtes ved hjelp av dugnader, loppemarkeder, kakebaking og bingo. I noen sammenhenger kjemper kandidater om tillitsverv som gir makt og prestisje, i andre sammenhenger kjemper ildsjeler for å få noen med seg i styret.

Organisasjonskart
for norsk idrett
Det sentrale
nivået
Det regionale
nivået
Det lokale
nivået
Finansiering
av norsk idrett