Idrett, kultur
og samfunn
Verdens
idrettshistorie
Norsk
idrettshistorie
Organisering
og finansiering
Olympiske
leker
Oppgaver og
konkurranser

Olympiske leker

Fotball-VM kan på mange måter regnes som en større idrettsbegivenhet enn olympiske leker, også større enn sommer-OL. Likevel har OL beholdt en helt særegen status i idrettsverdenen. Tradisjon og mangfold i form av ulike idretter og høyst ulike prestasjonsnivåer er sentrale stikkord for å forklare den posisjonen OL fremdeles har. På ingen andre arenaer understrekes i samme grad idretten som en kulturaktivitet, bl.a. gjennom storslagne seremonier. De olympiske ringene har en helt spesiell symbolverdi, og som et resultat av kommersialiseringen av den moderne toppidretten har de også fått en svært høy markedsverdi.

Med OL-medaljen har også en bakside, for å bruke en av de mest slitte klisjéer innen idrettsterminologien. Den olympiske eden har blitt et pliktløp under åpningsseremonien, og idealene får ofte et brutalt møte med virkeligheten. Men verden for øvrig er jo ikke helt den samme som i 1896, da de moderne olympiske lekene startet opp ...

Antikkens
leker
Moderne
leker I
Moderne
leker II
Idealer og
virkelighet
Politisk
arena
IOK
(IOC)
Olympiske
helter