Idrett, kultur
og samfunn
Verdens
idrettshistorie
Norsk
idrettshistorie
Organisering
og finansiering
Olympiske
leker
Oppgaver og
konkurranser

Norsk idrettshistorie

Natur og friluftsliv har av naturlige grunner - bokstavelig talt - spilt en viktig rolle så lenge det har bodd mennesker i dette landet, og det regnes som en sentral del av norsk kulturarv. Nordmenn har gått og gått, med og uten ski på beina. Det er visst Odd Børretzen som i "Det norske folks bedrøvelige liv og historie" beskriver den første nordmann som stammens tulling, han som drog nordover mot is, snø og kulde, mens de andre jublet, da isen forsvant lenger sør i Europa etter siste istid.

Organisert idrett har imidlertid en langt kortere historie, og det er heller ikke så meningsfylt å bruke samme inndeling i perioder som for europeisk historie og idrettshistorie. Tradisjonelt har det vært viktig å begrunne idretten ut fra nyttehensyn i Norge. Hvilke mer eller mindre nyttige formål idretten skulle tjene, har imidlertid variert opp gjennom historien - og etter hvilken bakgrunn folk hadde.

Fra vikingtida
til 1800-tallet
Framvekst av
organisert idrett
Sosiale konflikter
og samhold
Fra gjenreising
til sekstiåttere
Kommersialisering
og "idrettsunder"