Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk

Idrett er "fritids- eller hobbypreget aktivitet hvor kroppsstillinger eller -bevegelser er det sentrale element, og hvor utøverens egen innsats er avgjørende for resultatet". Slik lyder Norges Idrettsforbunds egen definisjon av hva idrett er. Det bildet vi danner oss av den moderne toppidretten via massemediene, gjør nok at vi stiller oss noe undrende til deler av denne definisjonen. Kanskje har vi mer sans for utsagnet til Bill Shankly (han som bygde opp Liverpool FC til å bli Englands beste fotballag på 60- og 70-tallet): "Fotball er ikke et spørsmål om liv eller død. Det er langt mer alvorlig enn som så!" Det vi kanskje ikke tenker på, er at de aller fleste som driver med en aller annen form for idrettsaktivitet, ligger på et nivå langt under toppidretten.

At idrett er kultur, har de fleste aktseptert, men hva er så kultur? Selve ordet har sammenheng med å "dyrke" noe, forskjellige aktiviteter, kanskje hele livsformen vår. Det er altså noe som har vokst fram, "blitt dyrket" og ført videre fra generasjon til generasjon, uansett om det dreier seg om fårikål, hardingfele, geitost, matpakke, ryggsekk, barnetog eller skisport, for å nevne noe som regnes som typisk norsk, samtidig som pizza, rock og basketball er en del av den moderne kulturen. Idretten eksisterer ikke i et vakuum, men gjenspeiler på mange måter samfunnet som omgir den. Slik har det vært opp gjennom historien.

Hva er begrunnelsen for å drive idrett? Har idretten en verdi i seg selv, eller skal idretten tjene andre formål - og i så fall hvilke? Er det viktig å konkurrere? Er idrett gøy eller blodig alvor? Fremmer idretten sunne idealer eller en usunn holdning? Hvilke holdninger til kroppen og idretten har dominert opp gjennom historien? Kan idretten være upolitisk? Dette er sentrale spørmål som vil bli belyst - men neppe besvart - i denne presentasjonen.

Kilder:

  • Knut Bjørnsen og Per Jorsett: Store norske sportsbragder i 1000 år, 1995
  • Richard Hermann: Da ballen ble rund og andre historier om engelsk fotball, 1976
  • Andrew Jennings: Det reisende kongedømme, 1996
  • Per Jorsett: 100 år med olympiske leker, 1996
  • Sigmund Loland: Idrett, kultur og samfunn, 1998
  • Marit Sauge: De panhellenske leker, artikkel i Kroppsøving 1997
Verdens
idrettshistorie
Norsk
idrettshistorie
Organisering
og finansiering
Olympiske
leker
Oppgaver og
konkurranser