Skoletilbud 11/12
Studiespesialisering
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
Tip
AK

Du som velger idrettsfag, bør være glad i trening og fysisk aktivitet, men du må også like å arbeide med teoretiske fag. Skolene kan spesialisere seg på idretter, så du kan ikke få alle tilbud overalt. Men generelt kan du velge fordypning innen programfagene toppidrett, breddeidrett, friluftsliv og lederutvikling.

Kragerø videregående skole har tilrettelagt egne tilbud i håndball og fotball, men det er også mulig å spesialisere seg i andre idretter.

Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram.

Ved Kragerø videregående skole har vi etter hvert gode erfaringer med å blande elevene på allmennfag og idrettsfag i felles klasser. Dette forbedrer elevmiljøet for begge elevgrupper. Denne gode tradisjonen ble også videreført med kunnskapsløftet, det vil altså si felles klasser for idrettsfag og studiespesialisering, men på grunn av praktiske problemer i forhold til timeplanen har det blitt slutt med dette i Vg2 og Vg3. I Vg1 er det derimot fortsatt felles klasser for idrett og studiespesialisering.

Fylkeskommunen kan bestemme at inntil halvparten av Vg1-elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve. Dersom dette gjelder i fylket ditt, vil du få nærmere informasjon om det.

Utdanningsprogrammet idrettsfag gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved høgskoler og universiteter. Det gir også grunnlag for å ta på seg trenerjobber innenfor idretts- og friluftsliv, spesielt innenfor barneidrett.

Kunnskapsløftet
Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag undervises sammen med studiespesialisering. Timene til venstre for felles programfag og valgfrie programfag er angitt i totalt antall timer for alle tre år. NB: Fagnavn fungerer som lenker til fagbeskrivelser.

Uketimer/fellesfag Vg1:
5 Engelsk
4 Fremmedspråk nivå I
4 Fremmedspråk nivå II
5 Matematikk - praktisk /
5 Matematikk - teoretisk
5 Naturfag
4 Norsk

7 uketimer felles programfag Vg1:
Aktivitetslære
Idrett og samfunn
Treningsledelse
Treningslære
5 uketimer valgfrie programfag:
Breddeidrett
Friluftsliv
Lederutvikling
Toppidrett
evt. programfag fra studiespesialisering

Uketimer/fellesfag Vg2:
4 Fremmedspråk nivå I
4 Fremmedspråk nivå II
2 Geografi
2 Historie
3 Matematikk - praktisk /
3 Matematikk - teoretisk
5 Norsk
3 Samfunnsfag

12 uketimer felles programfag Vg2:
Aktivitetslære
Idrett og samfunn
Treningsledelse
Treningslære
5 uketimer valgfrie programfag:
Breddeidrett
Friluftsliv
Lederutvikling
Toppidrett
evt. programfag fra studiespesialisering

Uketimer/fellesfag Vg3:
4 Historie
6 Norsk
3 Religion

17 uketimer felles programfag Vg3:
Aktivitetslære
Idrett og samfunn
Treningsledelse 2
Treningsledelse 3
Treningslære
5 uketimer valgfrie programfag:
Breddeidrett
Friluftsliv
Lederutvikling
Toppidrett
evt. programfag fra studiespesialisering

Undervisning i idrettsfag ved KVS

http://www.vilbli.no/4daction/WA_Kursbeskrivelser/?ASP=64857&Ran=85368&Niva=V&Kompetanse=V.ID3001&Return=WA_Kompetanse&TP=11-07-11&Kurs=V.IDRET1----_V.IDIDR2----_V.IDIDR3----