Skoletilbud 11/12
Studiespesialisering
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
Tip
AK

Du som velger helse- og sosialfag, må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Ved Kragerø videregående skole har vi i mange år hatt tilbud om utdanning som hjelpepleier (VK1 og VK2) og barne- og ungdomsarbeider (VK1). Hjelpepleie vil fra høsten 07 bli erstattet med helsearbeiderfag.

Tidligere gikk man tre år i skole for å bli utdannet som hjelpepleier. Nå går man to år i skole og to år i lære for å bli utdannet helsefagarbeider. Helsefagarbeideren erstatter både hjelpepleieren og omsorgsfagarbeideren.

I tillegg til barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag er det en rekke andre utdanningsveier etter fullført Vg1 (tidligere grunnkurs).

Dessuten er det en del elever som vil oppnå generell studiekompetanse ved å fortsette med ettårig påbyggingskurs etter å ha fullført Vg2.

Kunnskapsløftet
Vg1 Vg2

Lenker til fagbeskrivelser:

Uketimer/fellesfag Vg1:
3 Engelsk
2 Kroppsøving
3 Matematikk - praktisk /
3 Matematikk - teoretisk
2 Naturfag
2 Norsk

Uketimer/felles programfag Vg1:
7 Helsefremmende arbeid
5 Kommunikasjon og Samhandling
5 Yrkesutøvelse
Uketimer/prosjekt til fordypning:
6 Prosjekt til fordypning

Uketimer/fellesfag Vg2:
2 Engelsk
2 Kroppsøving
2 Norsk
3 Samfunnsfag

Uketimer/helsearbeiderfag Vg2:
7 Helsefremmende arbeid
5 Kommunikasjon og Samhandling
5 Yrkesutøvelse
Uketimer/prosjekt til fordypning:
6 Prosjekt til fordypning

Uketimer/barn og ungdom Vg2:
5 Helsefremmende arbeid
5 Kommunikasjon og Samhandling
7 Yrkesutøvelse
Uketimer/prosjekt til fordypning:
9 Prosjekt til fordypning

Undervisning i HS-fag ved KVS