Hjem
KVS/Kragerø
Skolehistorie
Skolebygning
Pedagogisk plattform
Arkivet

På Kalstad, et par kilometer fra sentrum av Kragerø, ligger den videregående skolen. Her er en rekke undervisningstilbud samlet i en felles skolebygning og under en felles administrasjon. Som offentlig videregående skole eies den av Telemark fylkeskommune. Til sammen har skolen ca. 450 elever fordelt på fem utdanningsprogram. Noen av disse er i første rekke yrkesforberedende, mens andre i større grad legger et grunnlag for videre studier. I området rundt Kragerø videregående skole ligger det først og fremst boligområder, i tillegg til at det er gode rekreasjonsmuligheter i form av skogsstier og idrettsanlegg, bl.a. Kragerøhallen.

Kragerø kommune har 10500 - 11000 innbyggere, litt over halvparten av disse bor i tettstedet med samme navn. Næringslivet er variert med handel og industri, primærnæringer og turisme, og det omfattende skoletilbudet må sees i sammenheng med dette. Kragerøs beliggenhet i grenselandet mellom Østlandet og Sørlandet har gitt stedet et gunstig klima med flere soldager og mindre nedbør enn det som er vanlig i Norge. Når dette kombineres med en vakker skjærgård, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor den ellers så søvnige småbyen opplever noen hektiske sommermåneder hvert år.

På disse sidene vil vi ikke bare presentere hva skolen kan tilby av utdanningsmuligheter, men vi ønsker også at de besøkende skal få et innblikk i hele skolesamfunnet. Vi vil vise noe av den bredden som preger Kragerø videregående skole, ikke minst en del av aktivitetene som foregår. Dette kan både være aktiviteter som utgjør en del av den skolehverdagen, og aktiviteter som representerer et brudd med denne. For eksempel viser inntrykk fra utveksling med Mönchengladbach i Tyskland - og ikke minst en omfattende presentasjon av aktiviteter i forbindelse med Operasjon Dagsverk og solidaritetsprosjektet med Tanzania, som har erstattet OD ved skolen vår, - at vi også tar internasjonalisering alvorlig.

Vi setter oss som mål at disse sidene skal være en kilde til kunnskap og informasjon. Her skal det være mulig for elever, ansatte, foreldre og utenforstående å finne ut hvor en kan henvende seg ved denne skolen når en trenger råd og hjelp, samtidig som det er lenker som peker ut av Kragerø videregående skole. Vi vil, så langt det er praktisk mulig, prøve å holde disse sidene oppdatert. Og om du vil, kan du skrive deg inn i gjesteboka vår.

Flere bilder >>>