Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk

1: I union med Danmark 1 2: I union med Danmark 2 3: Napoleonskrig og ny union 4: Under embetsmannsstaten 1
5: Under embetsmannsstaten 2 6: Sosial og politisk utvikling 7: Mot full selvstendighet 8: Nytt århundre
9: Mellom to kriger 10: Okkupasjonstid m.m. 11: Etterkrigstid 1 12: Etterkrigstid 2
13: Ny etterkrigsgenerasjon 14: Mot oljealderen 15: Mot nytt årtusen 16: Nytt årtusen
Oppgaver
Ordgåter
Bondesjakk
Europakart
Lokale kilder
Kragerø-quiz