Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk

 o? Fram til ca. 1850 Fra ca. 1850
Oppgaver
Ordgåter
Bondesjakk
Europakart
Lokale kilder
Kragerø-quiz
         
Vikingtid og rikssamling
Borgerkrig og storhetstid
Nedgangstider og unioner
Reformasjonen og eneveldet
Dansketida
Napoleonskrig og grunnlov
Ung stat 1815-1850
Mot industrisamfunnet
Et systemskifte
Unionsoppløsning og ny arbeidsdag
Mellomkrigstid / arbeiderbevegelse
Norge i krig
Fra gjenreising til EF-kamp 1945-72
Olje-Norge
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Den greske antikken
Den romerske antikken
Middelalderen
Oppdagelser og reformasjon
1600- og 1700-tallet
Amerikansk / fransk revolusjon
Den industrielle revolusjonen
1800-1850
Industrisamfunnet
Imperialismen
Første verdenskrig
Russisk revolusjon, kapitalistisk krise
Fascisme, nazisme og verdenskrig
Vest mot øst: USA og Sovjet
Kommunismens fall, det nye Europa
Avkolonisering, den tredje verden

For en del emner vil det ikke vises noen oppgaver på skjermen i det hele tatt. Det skyldes rett og slett at det ennå ikke er lagt inn problemstillinger med fasitsvar. Da er det bare å velge noe annet...

Legg egne svar i tekstfeltene til de forskjellige oppgavene og klikk "Svar avgitt!" for hver oppgave. Legg merke til at programmet ikke godtar hva som helst! Hvis en ønsker å sette avsnitt, skriv <p>. Med koden <p align=justify> foran hvert avsnitt (også det første) blir det rett høyremarg - som i fasiten.