Norsk
Historie
IKS (idrett)
Naturfag
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

 _!_ Lenker til presentasjoner i historie
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Bondesjakk
Europakart
Andre lenker
Lokale kilder
         
Aschehougs historieside
Cappelens historie 1
Cappelens historie 2
Caplex
Gyldendals historieside
Nettgymnasets historieside
Temaweb
Skolehjelperen
Digitalarkivet
Forsvarmuseet
Norsk folkemuseum
forskning.no/historie
     
     
     
     
     
     
     
     
     
De syv underverker
Middelalderen
Uffizi, Firenze
Den amerikanske revolusjonen
Imperialismens historie
Holocaust Encyclopedia
The Cold War Museum
20th Century History
Louvre, Paris
MrDowling
Wikipedia (digitalt leksikon)
Historiepresentasjon fra BBC
George Mason University
Spartacus Educational
Historical Text Archive
Demokrati og massemord

Noen av disse lenkene er knyttet til spesielle emner, mens andre peker til sider med en generell presentasjon av faget historie. Norske farger markerer her at presentasjonene er norske (men emnene trenger ikke bare være knyttet til norsk historie). Utenlandske presentasjoner er derimot sjelden preget av norsk historie...