Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk

 ?? Fram til ca. 1850 Fra ca. 1850
Oppgaver
Ordgåter
Bondesjakk
Europakart
Lokale kilder
Kragerø-quiz
         
Vikingtid og rikssamling
Borgerkrig og storhetstid
Nedgangstider og unioner
Reformasjonen og eneveldet
Dansketida
Napoleonskrig og grunnlov
Ung stat 1815-1850
Mot industrisamfunnet
Et systemskifte
Unionsoppløsning og ny arbeidsdag
Mellomkrigstid
Norge i krig
Fra gjenreising til EF-kamp 1945-72
Olje-Norge
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Den greske antikken
Den romerske antikken
Middelalderen
Oppdagelser og reformasjon
1600- og 1700-tallet
Amerikansk / fransk revolusjon
Den industrielle revolusjonen
1800-1850
Industrisamfunnet
Imperialismen
Første verdenskrig
Russisk revolusjon, kapitalistisk krise
Fascisme, nazisme og verdenskrig
Vest mot øst: USA og Sovjet
Kommunismens fall, det nye Europa
Avkolonisering, den tredje verden