Studiespesialisering
Formgiving
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
TipPin
SeSam
OiMG

Kragerø-
modellen
1. klasse ST(AF)/ID
"Bli-kjent"-tur
Reportasje i
Utdanning
Intervju i
Skolefokus
Biologi-
ekskursjon
Friluftsliv
valgfag
Skoleutveksling/
Tyskland

I skoleåret 2004/05 var det en valgsfagsgruppe i friluftsliv. Sammen med elevene i 3. klasse idrett var denne gruppa på sykkeltur 26. - 28. august. Turen gikk mellom Gvepseborg og Kalhovd med Telemarks hellige fjell, Gaustatoppen, som naturlig blikkfang.

Det var overnatting i den kjente Hellberg-hytta (nederst - etter krigshelten og sabotøren Claus Hellberg fra aksjonen mot tungtvannet). To uker etterpå var 2. klasse idrett på fottur i fjellet, og på tur var også tilsvarende grupper i løpet av høsten 2003, høsten 2005 og høsten 2006.