Generell info
Organisering
Arbeidsoppgaver
Ansatte
Medieomtale
Elevundersøkelsen
Skoleforum
VKT ruteinfo

I løpet av februar 2010 skal ALLE elever i Vg1 og Vg2 delta i årets nettbaserte Elevundersøkelse. Det er de samme spørsmåla som elevene er kjent med fra tidligere års elevundersøkelser som elevene har vært med på, enten i Vg1 eller på ungdomstrinnet. Spørsmåla og resultater fra de 3 siste åra for Kragerø vgs finnes her.

Her er mer detaljert om undersøkelsen.

Roar Haugland, studieleder

Les dette før gjennomføring av Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse:

Informasjon til elever, lærere og foresatte

Formål

 • elever skal få si sin mening om læring og trivsel på Kragerø vgs

Bruk av resultatene

 • lagres forskriftsmessig
 • benyttes av skolen til å analysere og utvikle læringsmiljøet
 • benyttes av Telemark fylkeskommune, som skoleeier, til å analysere og utvikle læringsmiljøet
 • benyttes av den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet
 • undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål
 • deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettstedet www.utdanningsdirektoratet.no/skoleporten.

Gjennomføring

 • alle svarer anonymt med en pålogging som tildeles fra skolen
 • alle elever i Vg1 SKAL gjennomføre hvert år
 • alle elever i Vg2 SKAL gjennomføre våren 2010
 • det er frivillig å svare på alle undersøkelsens spørsmål
 • du kan velge å hoppe over spørsmål hvis du opplever noen av dem som ubehagelige
 • du kan velge å hoppe over spørsmål hvis det er noen spørsmål du ikke vil svare på

Behandlingsansvar og personvern

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Det er kun Utdanningsdirektoratet som har tilgang på grunnlagsdataene.

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kontakt skolen din eller Utdanningsdirektoratet.
 
Utdanningsdirektoratet
Postboks 2924 Tøyen
0608 Oslo
Tlf. 23 30 12 00
 
post@utdanningsdirektoratet.no