Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

PowerPoint-presentasjon: norrønt språk
Bondesjakk med norrøne ord
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie før 1900
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie etter 1900
Arbeidsoppgaver: norrønt, dansketid
Arbeidsoppgaver: linjene fra 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: språkpolitikk/reformer etter 1900
Ordgåte: norrønt, dansketid
Ordgåte: linjene fra 1800-tallet
Ordgåte: språkpolitikk, reformer etter 1900
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

1. Gjør greie for når - og hvordan - organisasjonene i målstriden oppstod.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Hva var bakgrunnen for rettskrivingsreformen i 1907, og hva slags endringer ble gjennomført?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør greie for rettskrivingsreformen i 1917 og reaksjonene på den.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Hvilke holdninger hadde partiene Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet i språkspørsmål?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Gjør greie for rettskrivingsreformen i 1938 og reaksjonene på den.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Hva gikk det såkalte Oslo-vedtaket ut på?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Gjør greie for rettskrivingsreformen i 1941.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Hvorfor var det tilbakegang for nynorsk som skolemål etter krigen.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Gjør greie for Vogt-komiteen, språknemnda og språkrådet.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Gjør greie for språksituasjonen ved overgangen til et nytt årtusen.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.