Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

PowerPoint-presentasjon: norrønt språk
Bondesjakk med norrøne ord
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie før 1900
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie etter 1900
Arbeidsoppgaver: norrønt, dansketid
Arbeidsoppgaver: linjene fra 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: språkpolitikk, reformer etter 1900
Ordgåte: norrønt, dansketid
Ordgåte: linjene fra 1800-tallet
Ordgåte: språkpolitikk, reformer etter 1900
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

1. Hvorfor ble de store linjene i den norske språkdebatten ble trukket opp fra 1830-åra?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Gjør greie for Henrik Wergelands språksyn.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør greie for Peter Andreas Munchs alternative forslag.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Gjør greie for bakgrunnen til Ivar Aasen og hvilken innvirkning den hadde på språksynet hans.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Hvilke hensyn la Ivar Aasen vekt på da han normerte forslaget sitt til landsmål?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Gjør greie for bakgrunnen til Knud Knudsen og hvillken innvirkning den hadde på språksynet hans.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. I hvilken grad var Asbjørnson og Moe, Bjørnson og Ibsen og andre forfattere påvirket av fornorsking?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Gjør greie for de viktigste landsmålsforfatterne og språksynet deres.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Hvilke viktige vedtak om norsk språk fattet Stortinget eller departementet i perioden 1878-1892?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Hvordan var situasjonen for landsmål og "almindelig Bogsprog" i 1890-åra?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.