Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

PowerPoint-presentasjon: norrønt språk
Bondesjakk med norrøne ord
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie før 1900
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie etter 1900
Arbeidsoppgaver: norrønt, dansketid
Arbeidsoppgaver: linjene fra 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: språkpolitikk/reformer etter 1900
Ordgåte: norrønt, dansketid
Ordgåte: linjene fra 1800-tallet
Ordgåte: språkpolitikk, reformer etter 1900
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

1. Gjør greie for begreper som synkope og synkopetida, omlyd og bryting.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Gjør greie for runene, og for overgangen til det latinske alfabetet.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gi en generell karakteristikk av det norrøne skriftspråket sammenlignet med moderne norsk.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Hvilke rolle spilte svartedauden for norsk språkutvikling?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Gjør greie for utenlandsk innflytelse på det norske språket i seinmiddelalderen.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Hvordan kom reformasjonen til å påvirke norsk språkutvikling?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Hva var det som gjorde at det danske språket ble styrket i Norge på 1600- og 1700-tallet?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. I hvilken grad ble det brukt såkalte "provinzialismer"?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Hva slags talemål brukte ulike grupper av befolkningen i dansketida?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. I hvilken grad ble det utgitt litteratur i dansketida med smakebiter av norske dialekter.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.