Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Samliv, individ og samfunn
Kulturforståelse
Lov og rett: kriminalitet og domstoler
Demokrati, politiske partier og påvirkning
Politiske institusjoner i stat, fylker og kommuner
Velferdssamfunnet
Ungdom og økonomi
Arbeidsmarked og tariffavtaler
Arbeid og bedrifter, ledighet og miljø
Globalisering og styring, krig og fred
Internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Gjettelek
Lenker

1. Vis forholdet mellom begreper som BNP og velferd.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Pek på noen svakheter ved det norske velstandssamfunnet.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør greie for velferdsordninger i Norge.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. I hvilken grad regulerer staten boligprisene i forhold til tidligere?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Vis med noen eksempler hvordan Norge har en blandingsøkonomi.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Hva er konkurranseutsetting?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Hva er statsbudsjettet, og hvordan utarbeides det?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Hvordan kan statsbudsjettet påvirke norsk økonomi?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Gjør greie for oljefondet og handlingsregelen?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Hva er eldrebølgen, og hvilken utfordring er den for velferdsstaten?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.