Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Samliv, individ og samfunn
Kulturforståelse
Lov og rett: kriminalitet og domstoler
Demokrati, politiske partier og påvirkning
Politiske institusjoner i stat, fylker og kommuner
Velferdssamfunnet
Ungdom og økonomi
Arbeidsmarked og tariffavtaler
Arbeid og bedrifter, ledighet og miljø
Globalisering og styring, krig og fred
Internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Gjettelek
Lenker

1. Hvilke faktorer skaper identitet?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Gjør greie for begrepet sosialisering.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør greie for formelle og uformelle normer.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Hva menes med sanksjoner?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Hva mener vi med roller og kjønnsroller?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Hva mener vi med krysspress og rollekonflikter?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Hvilke oppgaver skal alle storsamfunn ta seg av?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Gjør greie for ekteskapet i ulike samfunn.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Gjør greie for eierforhold i ulike samlivsformer.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Hvorfor er det flere skilsmisser nå enn tidligere?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.