Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Samliv, individ og samfunn
Kulturforståelse
Lov og rett: kriminalitet og domstoler
Demokrati, politiske partier og påvirkning
Politiske institusjoner i stat, fylker og kommuner
Velferdssamfunnet
Ungdom og økonomi
Arbeidsmarked og tariffavtaler
Arbeid og bedrifter, ledighet og miljø
Globalisering og styring, krig og fred
Internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Gjettelek
Lenker

1. Hva er typiske kjennetegn for demokrati og diktatur?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Gjør greie for direkte og indirekte demokrati.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Hva menes med at politikk innebærer fordeling av goder og byrder?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Gjør greie for forskjellen på interessekonflikt og verdikonflikt.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Hvilke trusler utsettes demokratiet for i våre dager?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Hvem har stemmerett i Norge?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Hva er karakteristisk for de såkalte hjemmesitterne?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Hva er nominasjon, og hva slags hensyn blir tatt i denne prosessen?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Gjør greie for de politiske ideologier og andre viktige skillelinjer mellom partier.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Plasser de politiske partiene etter skillelinjene.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.