Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Samliv, individ og samfunn
Kulturforståelse
Lov og rett: kriminalitet og domstoler
Demokrati, politiske partier og påvirkning
Politiske institusjoner i stat, fylker og kommuner
Velferdssamfunnet
Ungdom og økonomi
Arbeidsmarked og tariffavtaler
Arbeid og bedrifter, ledighet og miljø
Globalisering og styring, krig og fred
Internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Gjettelek
Lenker

1. Gjør greie for det som omtales som kanaler for politisk innflytelse.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Gjør greie for hvordan Stortinget er sammensatt og inndelt på ulike måter.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør greie for Stortingets oppgaver.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Gjør greie for regjeringens oppgaver.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Gjør greie for ulike typer regjeringer.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Forklar parlamentarismen og hvordan den påvirker forholdet mellom Stortinget og regjeringen..
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Gjør greie for forholdet mellom regjeringen, departementene og direktoratene.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Grei ut om sametinget.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Hvordan er arbeidsfordelingen mellom staten, fylkeskommunene og kommunene?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Vis paralleller mellom styret av kommuner og fylkeskommuner.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.