Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Samliv, individ og samfunn
Kulturforståelse
Lov og rett: kriminalitet og domstoler
Demokrati, politiske partier og påvirkning
Politiske institusjoner i stat, fylker og kommuner
Velferdssamfunnet
Ungdom og økonomi
Arbeidsmarked og tariffavtaler
Arbeid og bedrifter, ledighet og miljø
Globalisering og styring, krig og fred
Internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Gjettelek
Lenker

1. Gjør greie for forskjellen på en forbrytelse og en forseelse.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Gjør greie for det som kalles ny kriminalitet.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Tegn et portrett av den typiske lovbryteren, og gjør greie for årsaker til kriminalitet.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Gjør greie for tradisjonelle straffereaksjoner i Norge.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Hvordan er det tanken at samfunnsstraff og konfliktråd skal virke som alternativ?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Hva menes med strafferammer?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. På hvilke måter begrunnes bruk av fengselsstraff, og hva slags forebyggende tiltak fins?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Gjør greie for begreper som privatrett, sivile saker, offentlig rett og straffesaker.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Gjør greie for domstolspyramiden.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Hvilke krav stiller vi til en rettsstat?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.