Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Samliv, individ og samfunn
Kulturforståelse
Lov og rett: kriminalitet og domstoler
Demokrati, politiske partier og påvirkning
Politiske institusjoner i stat, fylker og kommuner
Velferdssamfunnet
Ungdom og økonomi
Arbeidsmarked og tariffavtaler
Arbeid og bedrifter, ledighet og miljø
Globalisering og styring, krig og fred
Internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Gjettelek
Lenker

1. Hva regnes som typisk norsk, og hvorfor er det slik?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Hva er et homogent samfunn, og i hvilken grad er Norge et eksempel på dette?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Forklar hva som menes med etnisk gruppe og etnisk tilhørighet.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. I hvilken grad er Norge et kristent land, og hva er sekularisering?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Hva er egentlig kultur for en sosialantropolog?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Hva menes med delkulturer? Nevn noen eksempler i Norge.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Hva er det som skaper kulturforskjellene?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Hva betyr kulturrelativ, og hva betyr etnosentrisk?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Gjør greie for begreper som fordom, stereotyp, rasisme og integrering.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Hvilke regler gjelder for innvandring, og hvilke er de største innvandrergruppene?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.