Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Samliv, individ og samfunn
Kulturforståelse
Lov og rett: kriminalitet og domstoler
Demokrati, politiske partier og påvirkning
Politiske institusjoner i stat, fylker og kommuner
Velferdssamfunnet
Ungdom og økonomi
Arbeidsmarked og tariffavtaler
Arbeid og bedrifter, ledighet og miljø
Globalisering og styring, krig og fred
Internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Gjettelek
Lenker

1. Gjør greie for internasjonale avtaler og i hvilken grad de forplikter land som har signert dem.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Hvilke former for internasjonale organisasjoner fins?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør greie for hvordan FN er bygd opp, og for hva slags vedtak organisasjonen kan fatte.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Hvordan arbeider FN for fred?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Gjør greie for FNs arbeid med menneskerettigheter og verdens urfolk.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Gjør greie for EUs utvikling fra handelsorganisasjon til union.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Gjør greie for EUs styringsorganer og EØS.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Gjør greie for nord-sør-forholdet og årsakene til fattigdommen.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Hva kan være virkningene av ulike måter å løse fattigdomsproblemet på?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Gjør greie for Brundtland-kommisjonen og virkningene av arbeidet den gjennomførte.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.