Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Samliv, individ og samfunn
Kulturforståelse
Lov og rett: kriminalitet og domstoler
Demokrati, politiske partier og påvirkning
Politiske institusjoner i stat, fylker og kommuner
Velferdssamfunnet
Ungdom og økonomi
Arbeidsmarked og tariffavtaler
Arbeid og bedrifter, ledighet og miljø
Globalisering og styring, krig og fred
Internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Gjettelek
Lenker

1. Gjør greie for ulike følger av globalisering.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Hva slags rolle spiller transnasjonale (flernasjonale) selskaper for ulike land?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør kort greie for begreper som stat, nasjon og nasjonalstat.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Gjør greie for ulike former for makt i internasjonal politikk.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Hvordan er enkeltstater (som Norge) helt forskjellige fra verdenssamfunnet når det gjelder styring?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. På hvilke måter er krig til hinder for økonomisk og sosial utvikling?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Gjør greie for ulike former for krig og årsaker til kriger.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Gjør greie for årsakene til terroren og ulike måter å bekjempe dem på.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Hvilke ulike former for våpen fins på den internasjonale arenaen?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Hvordan kan vi si at vi har fått et nytt syn på sikkerhet i seinere tid?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.