Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Samliv, individ og samfunn
Kulturforståelse
Lov og rett: kriminalitet og domstoler
Demokrati, politiske partier og påvirkning
Politiske institusjoner i stat, fylker og kommuner
Velferdssamfunnet
Ungdom og økonomi
Arbeidsmarked og tariffavtaler
Arbeid og bedrifter, ledighet og miljø
Globalisering og styring, krig og fred
Internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Gjettelek
Lenker

1. Hva slags tanke ligger bak begrepet arbeidsmarkedet?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Gjør greie for tidslønn og prestasjonslønn.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør greie for tariffavtale, individuell lønnsavtale, ansiennitet og lokale lønnstillegg.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Gjør greie for de to partene i arbeidslivet.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Hva er fagforbund, fagforening og bransjeorganisasjon?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Gjør greie for riksmeklingsmannen?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Gjør greie for begreper som streik, lockout og fredsplikt.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Hva er frivillig og tvungen lønnsnemnd?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Hva er reallønnsvekst?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Gjør greie for gangen i et tariffoppgjør med de mulighetene som fins.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.