Skoleruta
Aktivitetsplaner
Timeplaner
Boklister
Læreplaner

1. termin:
1. klasse studiespesialisering/idrettsfag
2. klasse studiespesialisering/idrettsfag
3. klasse studiespesialisering/idrettsfag
3. klasse påbygging
1. klasse helse- og sosialfag
2. klasse barne- og ungdomsarbeid
2. klasse helsearbeider
1. klasse bygg- og anleggsteknikk
2. klasse byggteknikk
1. klasse teknikk og industriell produksjon
2. klasse industriteknologi
2. termin:
1. klasse studiespesialisering/idrettsfag
2. klasse studiespesialisering/idrettsfag
3. klasse studiespesialisering/idrettsfag
3. klasse påbygging
1. klasse helse- og sosialfag
2. klasse barne- og ungdomsarbeid
2. klasse helsearbeider
1. klasse bygg- og anleggsteknikk
2. klasse byggteknikk
1. klasse teknikk og industriell produksjon
2. klasse industriteknologi
Skriftstørrelse 1
Skriftstørrelse 2
Skriftstørrelse 3
Skriftstørrelse 4

Behold helst minst mulig størrelse (1), som er standard. Jo mindre plass som trengs til skrift, jo bedre design blir det på det dokumentet som vises, og som eventuelt også skal skrives ut. Øk størrelsen ved behov: redusert syn, dårlig skjerm o.l.
=========>>>

Klikk alltid BEKREFT til slutt, uansett om du har valgt å se på (skrive ut) planene for Ún klasse i Ún termin, eller om du vil se på (skrive ut) planene for flere klasser på den samme oversikten (der du også har valgt tidsrom).

Klikk "<=Tilbake" eller "Aktivitetsplaner" om du vil ha menyen tilbake.

1. klasse studiespesialisering/idrettsfag
2. klasse studiespesialisering/idrettsfag
3. klasse studiespesialisering/idrettsfag
3. klasse påbygging
1. klasse helse- og sosialfag
2. klasse barne- og ungdomsarbeid
2. klasse helsearbeider
1. klasse bygg- og anleggsteknikk
2. klasse byggteknikk
1. klasse teknikk og industriell produksjon
2. klasse produksjons- og industriteknikk

Over er det bare mulig å velge Ún klasse, og utskriften inneholder hele den valgte terminen på Ún side. Hver linje er de fem arbeidsdagene i Ún uke. Tidspunktet velges når en merker av klasse i 1. eller 2. termin.

Under er det mulig å krysse av for så mange klasser en vil, men det er grenser for hvor mange klasser som kan skrives ut ved siden av hverandre. Hver dag utgjør Ún linje i utskriften. Hele året er standardvalget, så det lønner seg å velge et kortere tidsrom under:

Vis alle klassene!