Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

PowerPoint-presentasjon: språksosiologi
PowerPoint-presentasjon: målføre
Arbeidsoppgaver: målføre og språksosiologi
Ordgåte: målføre A
Ordgåte: målføre B
Ordgåte: målføre C
Gjettelek med målføreprøver 1
Gjettelek med målføreprøver 2
Gjettelek med målføreprøver 3
Gjettelek med målføreprøver 4
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

1. Hvor er det "tjukk l" i Norge?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Forklar begrepene jamvekt, "kløyvd infinitiv", jamning og apokope.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør greie for hvor vi har ulike infinitivsendinger.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Hva menes med palatalisering, og hvor i Norge fins dette?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Hva menes med "bløte konsonanter", og hvor i Norge fins disse?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Hvordan er stillingen for "skarre-r" i Norge?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Gjør greie for de ulike formene for personlig pronomen, 1. person entall og flertall.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Gjør greie for hvordan hunkjønnsord bøyes i bestemt form entall.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Hva er forskjellen på dialekt og sosiolekt?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. I hvilken grad ser det ut til at dialektene overlever i Norge?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.