Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Arbeidsoppgaver: norrønt og folkediktning
Arbeidsoppgaver: 1500 - 1800
Arbeidsoppgaver: 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: 1900 -
Ordgåte: norrønt og folkediktning
Ordgåte: 1500 - 1800
Ordgåte: 1800 - 1870
Ordgåte: 1870 - 1900
Ordgåte: 1900 - 1945
Ordgåte: 1945 -
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

1. Gjør greie for nyrealismen som litterær retning.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Gi en kort karakeristikk av de fremste lyrikerne før annen verdenskrig.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør greie for den såkalte kulturkampen i mellomkrigstida.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Hva var karakteristisk for litteraturen på 1940-tallet?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Gjør greie for modernismen.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Gjør greie for Mykle-saken.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Gjør greie for litteratur og medier på 1950-tallet?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Gjør greie for litteratur og medier på 1960-tallet?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Hva var karakteristisk for litteraturen på 1970-tallet?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Hva har vært karakteristisk for litteraturen fra 1980-tallet fram til i dag?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.