Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Arbeidsoppgaver: norrønt og folkediktning
Arbeidsoppgaver: 1500 - 1800
Arbeidsoppgaver: 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: 1900 -
Ordgåte: norrønt og folkediktning
Ordgåte: 1500 - 1800
Ordgåte: 1800 - 1870
Ordgåte: 1870 - 1900
Ordgåte: 1900 - 1945
Ordgåte: 1945 -
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

1. Gjør greie for romatikken som litterær retning.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Hva gikk striden mellom Wergeland og Welhaven ut på?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Hva var bakgrunnen for nasjonalromantikken?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Hvem var de mest framtredende representantene for norsk nasjonalromantikk?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Hva var den poetiske realismen, og hvem var de mest kjente representantene for denne retningen?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Gjør greie for det moderne gjennombruddet i Nordens litteratur.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Nevn eksempler på sentrale temaer som ble behandlet i kjente verk fra denne perioden.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Gjør greie for naturalismen som litterær retning.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Hva var typisk for Ibsens samtidsdramaer?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Gjør greie for nyromantikken som litterær retning.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.