Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Arbeidsoppgaver: norrønt og folkediktning
Arbeidsoppgaver: 1500 - 1800
Arbeidsoppgaver: 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: 1900 -
Ordgåte: norrønt og folkediktning
Ordgåte: 1500 - 1800
Ordgåte: 1800 - 1870
Ordgåte: 1870 - 1900
Ordgåte: 1900 - 1945
Ordgåte: 1945 -
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

1. Hva menes med renessanse og humanisme?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. I hvilken grad ble det skapt norsk litteratur under renessansen og humanismen?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Hva var karakteristisk for barokken?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Gjør greie for de mest kjente representantene for barokken i Norden.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Gjør greie for klassisismen.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Gjør greie for opplysningstida.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Hva var typisk for Holbergs karakterkomedier, og hvordan skiller Jeppe på Bjerget seg ut?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Hva var pietismen, og hva førte den med seg i Norden?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Gjør greie for de retningene som betegnes som rokokko og ny følsomhet ("Sturm und Drang").
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Gjør greie for Det Norske Selskab og de mest kjent forfatterne der.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.